Aplikacja Web

W tym wpisie skupimy się na aplikacjach webowych, takich jakie normalnie hostowali byśmy na IIS-ie lub innym web serwerze. Listę dostępnych języków oraz ich wersji zamieściłem we wpisie dotyczącym App Service planów. Dziś porozmawiamy o miejscu, w którym możemy umieścić naszą aplikację. Aplikacja Web jest usługą, który silnie współpracuje z App Service Planem. Każda musi być do jakiegoś przypisana i to rodzaj app service planu definiuje pewne jej możliwości. Na początku pokażę jak utworzyć Web Aplikację. Postaram się wyjaśnić w jaki sposób możemy wykonać deploy, a następnie po krótce opowiem o podstawowych opcjach konfiguracyjnych.

Aplikacja Web – tworzenie zasobu usługi

Aby stworzyć aplikację Web ze strony dodawania zasobów wybieramy Web App, co przeniesie nas do kreatora.

Tutaj wybieramy subskrypcję (1), grupę zasobów, w której znajdzie się nasza aplikacja (2) a także jej nazwę(3) , która to stanie się również adresem w domenie auzrewebsite.net. Następne pola po części definiują nam na jakim app service planie będzie hostowana nasza aplikacja. Mamy tu do wybory czy będziemy hostowali kod (skompilowaną aplikację) czy kontener dockerowy (4). Kiedy wybierzemy kod będziemy mogli wybrać technologię w jakiej jest on napisany (5). Następnie jaki system operacyjny ma być na naszym app service planie (6) oraz w jakim regionie ma się on znajdować(7). Po podaniu tych informacji będziemy mieli dostępne App Service plany (8) lub opcję stworzenia nowego(9). Pole (10) pokazuje jakiego typu jest wybrany przez nas App Service plan, o planach i ich typach możesz przeczytać w poprzednim wpisie.

Na następnej stronie możemy dodać do naszej aplikacji monitoring w postaci application Insights, o których na pewno napiszę. Na tą chwilę przyjmijmy, że jest to diagnostyka naszej aplikacji.

Wybieramy czy w ogóle jesteśmy zainteresowani (1) i jeśli tak, to którego App Insights powinny wysyłać nasze dane diagnostyczne(2) lub stworzyć ich nową instancję(3). Kolejne 2 karty to tagi naszej aplikacji oraz przegląd i stworzenie aplikacji.

Wdrożenie – deployment

Opcji deploymentu mamy sporo od wgrania plików bezpośrednio na server przez FTP, poprzez deploy z poziomu Visual Studio czy CLI, skończywszy na automatycznym z poziomy Azure DevOps. Jako podstawowy sposób deploymentu dla developera przedstawię jak to wygląda z poziomu Visual Studio.

Aby wykonać deployment z poziomy Solution Explorera na projekcie naszej aplikacji web wybieramy z menu kontekstowego Publish (1)

Następnie jako Target Wybieramy Azure (1) i precyzujemy jakiego typu jest nasza Web Appa (2)

Następnie wybieramy subskrypcje (1) oraz zasób (2), aby łatwiej było odnaleźć naszą Web Appę możemy wpisać jej nazwę w pole searcha (3) co ograniczy ilość dostępnych opcji. Potwierdzając wszystko otrzymujemy deployment profile.

Deploya wykonujemy klikają Publish(1)

Konfiguracja – podstawy

Ostatnim elementem będą podstawowe elementy konfiguracyjne naszej aplikacji. Konfigurację znajdziemy w sekcji Settings(1). W pierwszej zakładce Application Settings(2) możemy nadpisywać elementy konfiguracyjne. W tabeli (3) mamy możliwość nadpisania kluczy konfiguracyjnych, a w tabeli (4) connection stringów.

Podsumowanie

Po dzisiejszym wpisie powinieneś być w stanie samodzielnie uruchomić Web aplikację w Azure. A już w kolejnych wpisach przejdę przez pozostałe opcje konfiguracyjne oraz sposoby deploymentu naszej aplikacji. A jeśli już teraz chcesz się dowiedzieć czegoś więcej zapraszam :


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.