Połączenie z Azure – PowerShell i CLI

Dziś połączymy się z Azure z naszego komputera. Przedstawię Ci jak to zrobić z wykorzystaniem PowerShell-a oraz Azure CLI. Oba sposoby połączenia dają nam podobny zestaw możliwych działań, niemniej jednak są pewne różnice, ale o tym nie dzisiaj. Ja preferuję wykorzystywanie PowerShell-a, gdyż przy wykorzystaniu cmdlet-ów AZ operujemy w azure na obiektach, co dla mnie osobiście jest bardziej naturalne. Jednak znajomość CLI jest równie ważna, gdyż oferuje ono więcej możliwości.

Czytaj dalej „Połączenie z Azure – PowerShell i CLI”