Kategoria: Web

  • Azure Web App

    Azure Web App

    Po ostatnim wpisie, gdzie omawialiśmy platformę hostującą (App Service Plan) tym razem skupimy się na Azure Web App lub App Service, czyli narzędziu do zarządzania aplikacjami webowymi. Kiedy App Service Plan był naszym serwerem IIS, Web App jest aplikacją hostowaną na tym serwerze. Przez Web Appe możemy zarządzać większością ustawień związanych z aplikacją, jej firewallem, […]

  • App Service Plan

    App Service Plan

    Co to jest App Service Plan App service plan to platforma (PaaS) wyspecjalizowana do hostowania skalowalnych aplikacji webowych. Tworząc app service plan jako zasób tak naprawdę wynajmujemy zasoby fizyczne (maszyny z procesorami, pamięcią ram i przestrzenią dyskową) lub część zasobów w planach współdzielonych. App service plan umożliwia nam hostowanie nie tylko aplikacji webowych czy to […]