Połączenie z Azure – PowerShell i CLI

Dziś połączymy się z Azure z naszego komputera. Przedstawię Ci jak to zrobić z wykorzystaniem PowerShell-a oraz Azure CLI. Oba sposoby połączenia dają nam podobny zestaw możliwych działań, niemniej jednak są pewne różnice, ale o tym nie dzisiaj. Ja preferuję wykorzystywanie PowerShell-a, gdyż przy wykorzystaniu cmdlet-ów AZ operujemy w azure na obiektach, co dla mnie osobiście jest bardziej naturalne. Jednak znajomość CLI jest równie ważna, gdyż oferuje ono więcej możliwości.

PowerShell

Do połączenia z Azure możemy wykorzystać moduły azurowe, a właściwie jeden z 2 zestawów. Do dyspozycji mamy moduły AzureRM oraz Azure Az. Niemniej jednak moduły AzureRM są już w tej chwili przestarzałe i nie powinniśmy z nich korzystać, jeśli to możliwe. Zarazem w danej chwili możemy korzystać tylko z jednych modułów. Właśnie z tego powodu nie będę ich opisywał, a skupię się na modułach AZ.

Instalacja modułów AZ

Do instalacji modułów AZ potrzebujemy PowerShell-a w wersji 5.1 lub wyższej, co jeśli pracujesz na nowym i aktualizowanym systemie windows 10 masz już zapewnione. Dodatkowo powinniśmy mieć zainstalowanego .Net frameworka w wersji 4.7.2 lub wyższej.

Następnie uruchamiamy PowerShell-a z uprawnieniami administratora.

Install-Module -Name Az -AllowClobber -Scope AllUsers

Jeżeli mamy nieaktualnego nugeta możemy zostać poproszeni o potwierdzenie jego aktualizacji.

Prośba o potwierdzenie aktualizacji NuGet-a

Później zostaniemy poproszeni o potwierdzenie instalacji pakietów z niezaufanego źródła pakietów. PSGallery, z jakiego są one ściągane nie jest zaufanym źródłem pakietów z automatu, ale możemy bez obaw potwierdzić to dla wszystkich pakietów.

Prośba o potwierdzenie instalacji z niezaufanego repozytorium

Proces instalacji chwilę potrwa, ale po jego zakończeniu powinniśmy być w stanie użyć polecenia.

Connect-AzAccount

Po jego wykonaniu powinniśmy zobaczyć okno naszej przeglądarki, gdzie możemy się zalogować.

Formularz logowania do konta microsoft

Po zalogowaniu konsola PowerShell-a wygląda tak.

Widok konsoli PowerShell po zalogowaniu do Azur przy pomocy modułu AZ

Możemy również sprawdzić jakie mamy dostępne subskrypcje przy pomocy polecenia.

Get-AzSubscription
Wynik polecenia Get-AzSubscription dla zalogowanego użytkownika

Jak widać powyżej mam dostęp do 3 subskrypcji z którymi mogę się aktualnie połączyć.

Azure CLI

Instalacja Azure CLI (Command Line Interface) jest zdecydowanie prostsza. Instalator możemy znaleźć na stronie Microsoftu https://docs.microsoft.com/pl-pl/cli/azure/install-azure-cli-windows?tabs=azure-cli. Po jego pobraniu Instalator przeprowadzi nas przez proces instalacji, która jest typowa.

Widok instalatora Azure CLI

Aby sprawdzić, czy przebiegła ona pomyślnie próbujemy się zalogować przy pomocy polecenia.

az login

Tutaj sytuacja jest identyczna jak przy wykorzystaniu PowerShell-a, logujemy się z wykorzystaniem naszej przeglądarki. A po pomyślnym zalogowaniu widzimy dostępne subskrypcje.

Wynik zalogowania do Azure przy użyciu CLI

Tutaj ważnym parametrem jest „IsDefault”. Gdyż to właśnie w kontekscie tej subskrypcji wykonywać będziemy wszystkie polecenia, jeśli jawnie nie podamy parametru ’

--subscription "subscription name"

Linki

Dla modułów AZ PowerShell-a

Dla Azure CLI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.